Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
BS BYDGOSZCZ http://bsbydgoszcz.pl
Web 7.47.2 - Serwer (7.47.2)
System I-Bank: 7.47.3